ZRZESZENIE KUPIECKIE

Pewną rolę w obrocie światowym surowcami odgrywają wciąż jeszcze zrzeszenia kupieckie. Jak już wspomnieliśmy wy­żej, mogą one przyczyniać się do powstawania pewnej rozpię­tości cen między rynkiem pierwotnym a rynkiem centralnym. W warunkach słabej organizacji rynku sprzedaży (rynku pier­wotnego) znaczenie zrzeszeń importowych jest wciąż szczegól­nie duże. Importer bowiem dokonuje wtedy zakupu bezpośred­nio na rynku wewnętrznym kraju sprzedawcy, a co więcej sam może organizować sieć skupu, wykorzystując do tego celu “pośredników miejscowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)