ZNACZNIE WIĘKSZA POWIERZCHNIA

Gdyby przyjąć, że z pozostałej części obszarów USA uzyskiwać się będzie takie plonyjak w krajach o najwyższym wskaźniku produkcji płodów rolnych, to tylko ten teren mógłby zapewnić wszystkim ludziom utrzymanie odpowiadające ich obec­nemu poziomowi wyżywienia. A na pytanie – „czy wszyscy mieszkańcy świata mogliby zamieszkać w stanie Teksas lub w Polsce?” – autorpisze:Teksas ma powierzchnię 678 907 km kwadratowych, czyli ok. 68 mil­iardów metrów kwadratowych. Jeśli podzielimy to przez 7,3 mld, czyli szacow­aną liczbę przyszłej ludności Ziemi, na każdą pięcioosobową rodzinę przypada około 464 metrów kw. Powierzchnia ta jest znacznie większa niż obecnie użytkowana przez przeciętną rodzinę. Polska ma powierzchnię będącą w przy­bliżeniu połową powierzchni stanu Teksas, tak więc przeciętna pięcioosobowa rodzina miałaby tam do dyspozycji ok. 232 metrów kw., zakładając, że wszyscy mieszkańcy kuli ziemskiej zamieszkaliby w Polsce, a reszta świata pozostałaby bezludna” .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)