ZMIANY PROBLEMATYKI BADAWCZEJ

Zmiany te dotyczyć będą problematyki ba­dawczej. W miarę dokonywania odkryć wy­czerpywać się będą pytania, jakie uczony sta­no wia naturze. Dużo jest racji w powiedzeniu, że każde osiągnięcie przeszłych pokoleń zmniej­sza szansę następnych generacji. Po sformuło­waniu teorii cząstek elementarnych, po opisa­niu struktury materii — co niekoniecznie mu­si nastąpić zbyt szybko — problem ten prze­stanie zaprzątać umysły uczonych. Już obecnie jeśli wierzyć specjalistom — zakres pytań, jakie pasjonują badaczy zajmujących się me­chaniką, nie jest zbyt szeroki. Jednocześnie rodzić się będą nowe problemy i zagadnienia, powstawać będą dziedziny interdyscyplinarne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)