ZJAWISKA W RZECZYWISTOŚCI

W rzeczywistości zjawiska te mogą zarów­no wpływać konstruktywnie, jak i destruktyw­nie na twórczość, mają one dwa oblicza. Zajmo­wanie się konfliktami jest nie tylko ważne, ale również subiektywnie ciekawe. Szczegól­nie, gdy patrzy się na nie w nowy i świeży sposób.Uczonym, który znacząco wpłynął na współ­czesne rozumienie konfliktów interpersonal­nych, -był Freud. Według niego jedyną  między ludźmi jest struktura ich motywacji. Jednostki dążą do zdobycia pieniędzy, prestiżu lub władzy. Osią­gnięcie tych celów nie zawsze jest możliwe ponieważ inni ludzie udaremniaja te zamiary’ oprzeczne motywy rodzą konflikty. Gra w szachy, walka o intratne stanowisko czy daże- rne do zdobycia władzy to przykłady różnorod­nych konfliktów interesów. Freud uważał że jedną z głównych przyczyn napięć międzyosobniczych jest popęd agresji. Chcąc usunąć te napięcia, trzeba zmienić motywację, co nie zawsze okazuje się wykonalne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)