ZGODNIE Z TRADYCJĄ

Zgodnie z wielowiekową tradycją zwykło się uważać, iż „Takie są rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.” Dzisiaj wiemy ponadto, że o jakości i zakresie owego chowania decydu­je również to, jakie są rzeczypospolite, jakie w nich zachodzą i z jaką intensywnością przemia­ny społeczne, ekonomiczne i kulturowe. Wśród przemian dokonujących się w ostat­nich latach w gospodarce krajów uprzemysło­wionych na szczególną uwagę ze względu na edukacyjne konsekwencje zasługuje wzrost produkcji, a tym samym i spożycia różnorakich dóbr materialnych. Ów wzrost, będąc skutkiem mechanizacji, automatyzacji i racjonalizacji procesów wytwórczych, sprawił, że ludzie żyją na ogół dostatniej, są lepiej odżywieni i zdrow­si, mieszkają w korzystniejszych warunkach, a przede wszystkim dysponują większą niż 20— —30 lat temu ilością czasu wolnego od pracy zarobkowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)