ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICE

Ze względu na te różnicezajmiemy, się zagad­nieniem ustalania ceny eksportowej na poszczególne rodzaje towarów oddzielnie. Przyjmiemy przy tym następujący po­dział: a)    towary masowe, do których zaliczymy artykuły w przy­bliżeniu jednorodne pod względem właściwości fizykochemicz­nych, sprzedawane i kupowane zazwyczaj w stosunkowo du­żych partiach,b)    maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy;c)    artykuły bieżącej i trwałej konsumpcji (spożywcze, włó­kiennicze, sportowe, wyposażenie gospodarstwa domowego itd.). Charakterystyczna dla towarów masowych jest przede wszystkim ich stosunkowo niska wartość jednostkowa,, gdy równocześnie zajmują one z reguły dużą powierzchnię (prze­strzeń) lub są stosunkowo ciężkie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!