ZASÓB UOGÓLNIONEJ WIEDZY

Ponieważ zaś różne, często całkowite cele wychowania pozostają w ścisłym związku mami ideologicznymi, możemy mówić o różnych teoriach wycho­wania, w zależności od tego, na gruncie jakiej ideologii zostały cne zbudowane. Oczywiście,, inaczej przedstawiałaby się teoria wychowania socjalistycznego, a inaczej teoria wychowania np.: chrześcijańskiego, liberalistycznego czy faszystowskiego. Niewąt­pliwie jednak pewien podstawowy zasób uogólnionej wiedzy o wychowaniu może być wspólny różnym kierunkom, a więc ina­czej mówiąc: może służyć realizacji różnych celów wychowania. Należą tu zwłaszcza te twierdzenia naukowe wbudowane w teorię wychowania, które mają taki stopień ogólnośći, że bez względu na ideową wartość różnych dyspozycji wyjaśniają procesy i me­chanizmy ich kształtowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!