ZAPYTANIA OFERTOWE

Działy takie mogą wysyłać zapytania ofertowe do zagranicznych konkurentów; danego eksportera i otrzymać od nich pewną liczbę ofert. Kiedy zagraniczne firmy konkuren­cyjne nie wiedzą, że ofert żąda firma zajmująca się, eksportem takich maszyn, mogą one być wykonane w sposób nie budzący zastrzeżeń, z tym jednak, iż będą w nich zawarte wszystkie ele­menty ceny ofertowej, z reguły zgodnie z formułami fob i cif lub franco granica kraju dostawcy, gdy jest to firma z innego kraju socjalistycznego. W związku z tym można w.odniesieniu do takich ofert wysunąć niektóre z tych zastrzeżeń, które od­noszą się do poprzednio przedstawionej metody, uzyskiwania informacji cenowych. Ponadto należy .wziąć pod uwagę, że kraj — którego firma składa zapytanie ofertowe — będzie brany pod uwagę przez oferenta jako określony kierunek geo­graficzny i że cena będzie uwzględniała odpowiedni, wskaźnik geograficzny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)