ZAŁOŻENIA I METODY DZIAŁANIA NOWEJ ORGAIZACJI

W 1785 roku czterech wysoce postawionych Iluminatów, zrażonych tyranią Weishaupta, opuściło go, ujawniając przed władzami państwowymi założenia i metody działania nowej organizacji. Według ich zeznań, u podstaw założeń Iluminatów tkwi obłędna nienawiść do Chrystusa (Webster – „World Revolution”, s.2i). Wiadomo, że wyjątkowa nienawiść do Chrystusa u pewnej części Żydów (ukształtowanych na Talmudzie) przechodzi z pokolenia na pokolenie. Do 18-go wieku nienawiść ta była na ogół bezsilna. Dopiero z planem Weishaupta nienawiść ta przybrała charakter zbrodniczego systemu, który wyraża się w okrucieństwach rewolucji, wojen i ustrojów społecznych. Weishaupt od początku postawił swej organizacji bardzo wyraźne cele: obalenie monarchii i wszelkich dotychczasowych form rząduzniesienie pry­watnej własnościzniszczenie patriotyzmu – zniszczenie rodziny oraz zniszcze­nie wszystkich dotychczasowych religii” .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)