ZAKUPY I SPRZEDAŻ

Zakupu i sprzedaży dokonuje się jednak nie w jednostkach negocjacyjnych, lecz w jednostkach tzw. transakcyjnych. Jed­nostka transakcyjna’jest nazywana kontraktem. Stanowi ona ‚ zwielokrotnienie jednostki negocjacyjnej, np. jeden kontrakt bawełny na giełdzie nowojorskiej równa się 100 belom po 500 lbs każda; jeden kontrakt miedzi na giełdzie londyńskiej równa się 25 ton długich; giełdowa partia miedzi w Nowym Jorku równa jest 50 tysięcy lbs, srebra 25 tysięcy uncji, cyny w Nowym , Jorku i w Londynie 5 ton długich, ołowiu i cynku w Nowym , Jorku 60 tys. lbs, w Londynie 25 ton długich.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!