ZAKŁAMANIE PROPAGANDY KOMUNISTYCZNEJ

Zakłamanie propagandy komunistycznej było tylko odzwierciedleniem zakłamania w propagandzie globalizmu. To zakłamanie globalizmu wyraziło się w rewolucjach, we współczesnych nam wojnach oraz w zmianach etykietek ustrojowych. Typowym talmudycznym oszustwem globalistów jest zamiana rosyjskiego komunizmu na pseudo- demokrację. Rzekome obalenie komunizmu było nowym, dość prymitywnym w swych założeniach, oszukaniem narodów przez światowych talmudystów, kierujących globalizmem. Przy użyciu komunizmu talmudyczni globaliści posunęli się bardzo do przodu w zniewalaniu narodów, w niszczeniu rełigii, w kształtowaniu psychiki ludzkiej w tym kierunku, aby bez większych oporów ludzkość mogła przyjąć narzucany coraz wyraźniej światowy system bez Boga, bez niezmiennych praw moralnych, na jakich było budowane od początku świata prawdziwie ludzkie życie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)