Zachowanie ucznia

Zachowanie uczniów pod wieloma względami może budzić niepokój. Nie każdy uczeń zachowuje się tak jak należy. Bardzo często nie wiadomo, co zrobić z uczniami szczególnie nadpobudliwymi, którzy wszczynają bójki i za wszelka cenę zaczepiają innych. Takie prowokacje mogą być chociażby domysłem, że z uczniem dzieje się coś niedobrego. Mogą być tutaj wyciągnięte spekulacje odnośnie chorób takich jak ADHD. Oczywiście nie u wszystkich uczniów można stwierdzić takie anomalie, chociaż coraz częściej się to zdarza. Uczniowie mogą być także w inny sposób odróżnieni. Niektórzy się odcinają od grupy klasowej, tworząc samodzielna jednostkę, która nie jest zbyt dobrze postrzegana. Ważne, aby uczniowie wiedzieli, w jaki sposób można zachować się na lekcjach. Kwestia udzielania się, nieprzeszkadzania jest bardzo ważna, od tego zależy powodzenie. Zachowanie ucznia na lekcji świadczy o nim samym, jego kulturze o pochodzeniu. Dlatego najlepiej jest uczyć swoje dzieci jak najlepszego zachowania, będzie to także o nas samych dobrze świadczyło.