WZMAGANIE ATMOSFERY

Tę atmosferę wzmagają jeszcze pomocnicy prowadzącego sprzedaż, którzy w,miarę zgłaszania się dostawców towarów. Mogą one nawet być dokonywane zaledwie raz lub dwa razy do roku (aukcje  futrzarskie w Leningradzie). Rezultatem tego jest pewna przy­padkowość, jeżeli chodzi o liczbę kupców.reprezentujących po- ;     pyt. Nie jest również z góry (przed momentem dostawy towaru na aukcję) określona wielkość podaży. Ma to niewątpliwy wpływ na wysokość cen aukcyjnych. Przybycie większej liczby potencjalnych nabywców reprezentujących odpowiedni poten­cjał zakupu pozwala na osiągnięcie wyższych cen i odwrotnie. Mniejsza liczba zainteresowanych kupnem wpłynie ujemnie na  poziom cen. Ta pewna przypadkowość stwarza oczywiście więk­sze ryzyko dla eksportera towaru aukcyjnego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)