WYŻSZE KOSZTY ROBOCIZNY

Wyższe koszty robocizny, , nadzoru technicznego’ i administracji. Wyższe mogą być również jego koszty wynikające z faktu wy twarzania większe j ilości braków.Pewnym czynnikiem wyrównujący niekorzystne warunki mniej doświadczonego producenta i eksportera jest zjawisko, iż koszty robocizny oraz inne koszty osobowe w kraju ekono­micznie mniej rozwiniętym są z reguły niższe na jednostkę pracy niż w krajach wysoko rozwiniętych;’ Z reguły mniejsza jest jednak w takim przypadku i wydajność pracyrPrzedstawiony wyżej czynnik,’ powodujący występowanie różnicy między ceną nominalną a ceną; którą eksporter faktycz­nie może za daną maszynę’ otrzymać, miał w poważnej mierze charakter techniczny. Nie mniej istotny jest czynnik psycholo­giczny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)