WYRÓŻNIONE PODZIAŁY METODYK

Wyróżnione wyżej podziały metodyk wychowania nie są by­najmniej całkowicie odrębne i niezależne od siebie. Wręcz prze­ciwnie, stanowią one łącznię podstawę wyłaniania coraz węższych a więc bardziej konkretnych metodyk szczegółowych. I tak np. metodykę wychowania w szkole można podzielić na metodykę . pracy wychowawcy klasy, metodykę prowadzenia koła zaintere­sowań czy metodykę zajęć świetlicowych, w obrębie zaś każde&o z wyłonionych działów można dalej wydzielić (metodykę kształto­wania dyscypliny, rozwijania przez pracę itp. Najczęściej jednak opracowania metodyczne ograniczają się do porządkowania dy­rektyw wychowawczego działania według rodzaju instytucji oraz głównych funkcji w nich pełnionych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!