WYMIANA KRYTERIÓW

Gdybyśmy chcieli wymienić kryteria, które współcześni naukowcy stosują w ocenie prac naukowych, ich lista byłaby dość długa. Znalazłyby się na niej takie kryteria, jak: oryginalność, stopień uzasadnienia, wykorzystanie literatury, spójność logiczna, prostota, uży­teczność przyjętych rozwiązań, ekonomia my­ślenia, ogólność czy piękno. Zdarza się, że obok kryteriów poznawczych i estetycznych uczony bierze również pod uwagę względy pozanaukowe; książka może być oceniona negatywnie nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, iż jej wy­danie zagraża zajmowanej pozycji recenzenta. Pisał kiedyś Huxley: „[…] artykuł, który właśnie wysłałem (do Royal Society) jest bardzo oryginalny i dość ważny, i wiem równie do­brze, że jeśli został przekazany do oceny «moje- mu specjalnemu przyjacielowi*… nie zostanie opublikowany.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!