WYJĄTKOWE ZNACZENIE

Niektórzy z nich wyjątkowe znaczenie przyznają takim kryteriom, jak pomysłowość, inwencja czy oryginalność. Inni zaś podkreślają szczególną ważność rzetelności metodologicznej pracy. Wreszcie po trzecie, brak konsensyjności sądów może być spowodowany tym, że naukowcy stosują różne strategie integracji informacja. Tak na przykład ten sam artykuł może być oceniany jako słaby lub dobry w zależności od tego, czy człowiek posługuje się strategią koniunkcyjną, czy też alternatywną. Zatem nie­zgodność intersubiektywna sądów krytycznych jest spowodowana przez różnorodne czynniki. Przypuszczam jednak, że najważniejszym wśród nich są rozbieżności w doborze kryte­riów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!