WYJĄTKOWA SYTUACJA W DZIEJACH

Dla Narodu Polskiego zaistniała wyjątkowa w dziejach sytuacja. W tajnym planie obłąkańców talmudycznych, zmierzających do zniewolenia całej ludzkości, większość narodów przewidziana jest do całkowitej eksterminacji. Ze względu na swój wyjątkowo chrześcijański charakter – Naród Polski jest przeznaczony w pierwszej kolejności do wyniszczenia. Ten plan ludobójst­wa realizowany był konsekwentnie wobec Narodu Polskiego przez wiele dziesiątków lat, począwszy od wojny w 1939 roku. Ale nasilenie planowego wyniszczenia Narodu Polskiego nastąpiło po wprowadzeniu pseudodemokracji w 1989 roku, pod rządami pseudopolskich ekip, przygotowanych wcześniej jako rzekoma opozycja w stosunku do komunizmu. Zdecydowane próby zahamowania tego planowego ludobójstwa, dokony­wanego na Narodzie Polskim, podjęła najpierw grupa patriotów polskich pod kierownictwem Jana Olszewskiego.  

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)