WYCHOWANIE W DWOJAKIM ASPEKCIE

Jakkolwiek trudno odmówić tym poglądom pewnej trafności, to jednak niepodobna też zgodzić się z nimi całkowicie. Pedagogika marksistowska stoi na stanowisku, że wychowanie w sensie działalności zamierzonej stanowi zawsze istotny element życia społecznego, który wszakże może być pod­dany procesom organizacji i planowania.Wychowanie może być więc .rozpatrywane przynajmniej w dwojakim aspekcie. Po pierwsze, jako określone zjawisko społecz­ne powstające w wyniku osiągnięcia przez życie zbiorowe pewne go poziomu organizacji. Z tego punktu widzenia jest ono zarazem wytworem i składowym elementem tego życia, toteż nie może być rozpatrywane w oderwaniu od grupy społecznej, w której występuje, stosunków wewnętrznych w niej panujących oraz pro­cesów, jakie w niej zachodzą. W tym aspekcie wychowanie jest, przedmiotem badań dla socjologii wychowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!