WSZYSTKIE CZYNY

Z dopustu bożego zło niekiedy wchodzi w życie narodów bardzo daleko. Tak się też dzieje z diabolicznym tajnym planem globalizmu, którego realizac­ja ujawnia się coraz bardziej w różnych tajnych, półtąjnych i oficjalnych orga­nizacjach. Do takich należą znane już powszechnie organizacje, które Henryk Pająk nazywa „tajnymi sztabami dowodzenia”, jak Grupa Okrągłego Stołu, Komitet 300, Mafia Bilderberg Group, Komisja Trójstronna, Czaszka i Piszczele (Skuli and Bones), Prieure de Sion („Bestie końca czasu”, s. 133- 228). Większość z nich powstała w XX wieku, realizując konsekwentnie główne wytyczne pierwotnego planu zniszczenia świata. Mówimy „zniszczenia świata”, bo wszystkie czyny globalistów świadczą o tym, że dokładnie taka jest prawdziwa ich rola, z czego wielu nie zdaje sobie sprawy. Dotychczas talmudyczni globaliści wnoszą tylko i wyłącznie łzy, cierpienie, krew, mordy i skłócanie ludzi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)