WSZECHWŁADZA ŚWIATOWEGO FUNDUSZU MONETOWEGO

Jak opisuje dalej Gładkowski, cykl życia i zachowania się lichwiarzy jest zawsze taki sam. Zaczyna się od uzależnienia przedsiębiorców, którzy dla sprostania rosnącym potrzebom w kraju potrzebują coraz więcej pieniędzy. W normalnym społeczeństwie nie wszyscy żyją od wypłaty do wypłaty. Ktoś musi planować, inwestować, rozwijać przemysł i rolnictwo, rozwijać wsiei miasta. Ktoś musi dostarczać ludziom dóbr niezbędnych dla ciała i duszy. Zdrowo rozwijający się naród musi mieć własną hierarchię zatrudnień. Nie wszyscy mogą robić wszystko. Muszą być inwestorzy, którzy potrzebują pieniędzy, ponieważ każda inwestycja gospodarcza wymaga nakładów finan­sowych. Skąd więc brać pieniądze? Jeśli chodzi o kwoty większe, jedynie bank może sprostać wymogom inwestycyjnym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)