WSPÓŁCZEŚNI LUDZIE

Współcześni ludzie patrzą na świat tymi samymi oczyma co ich odlegli przodkowie, a jednak widzą ade­kwatnie j i głębiej; pod powierzchnią naocznych zjawiiisk dostrzegają uniwersalne regularności przyrody i społeczeństwa. Nauka wzbogaciła ich aparat pojęciowy i wpłynęła na rozwój abstrakcyjnego myślenia.Często nauczyciele, politycy i uczeni-przy- rodnicy zbyt wąsko ujmują funkcję poznawczą nauki. Podkreślają oni, że wiedza fizyczna czy biologiczna pozwala nam zrozumieć świat ze­wnętrzny. Jest to prawda, ale nie jest to praw­da pełna. Nie można zapomnieć, że obok informacji o strukturze atomu czy o rozwoju gatunków uczeni zgromadzili informacje o świecie wewnętrznym, o osobowości jednostki jej przeżyciach psychicznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)