WROGOWIE NARODU

Do tej roli wykorzystano prezydenta Wałęsę, który od początku do końca swej politycznej kariery pełnił i nadal pełni haniebną rolę pachołka na usługach wrogów Narodu Polskiego. W wyborach 2005 roku do władzy doszła ponownie grupa patriotów pols­kich. Zwycięska w wyborach partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość przerwała proces planowego ludobójstwa, dokonywanego na Narodzie Polskim, podejmując w niezmiernie trudnych warunkach program stworzenia wszystkim obywatelom polskim warunków życia, godnych wolnych ludzi, a Polsce jako krajowi zapewnienia właściwego miejsca w świecie. Problem jest jednak w tym, że przebrani za Polaków wrogowie naszego narodu w Sejmie i na wielu ważnych stanowiskach państwowych robią wszystko, aby przeszkodzić realizacji programu nowego, prawdziwie narodowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)