WIELU AUTORÓW

Wielu autorów zwraca uwagę na to, że trafność sądów naukowych zależy od zdolnoś­ci krytycznych (zwanych również zdolnościami oceny). Zgodnie z tą opinią „umysł krytycz­ny” posiada spory ładunek tej zdolności i dla­tego umie trafnie i wszechstronnie oceniać wy­twory pracy naukowej. Poglądy te stały się przedmiotem badań empirycznych. Uczony amerykański Guilford wykazał, że istnieje kil­ka elementarnych zdolności intelektualnych, które decydują o poprawnej ocenie idei. Wy­krył zdolność oceny logicznej, od­grywającą zasadniczą rolę w zadaniach, w któ­rych należy stwierdzić, czy wniosek jest praw­dziwy czy też fałszywy. Poza tym uważa on, że istnieje zdolność oceny ekspery­mentalnej, która umożliwia krytyczną oce­nę sytuacji praktycznej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)