WIELKIE UMYSŁY W DZIEJACH LUDZKOŚCI

Nic więc dziwnego, że wielkie umysły w dziejach ludzkości piętnowały lichwiarstwo jako główne źródło nieszczęścia narodów. Ciekawe np., że Jezus Chrystus podczas swojej misji tylko jeden raz chwycił za bicz i począł nim tłuc bankierów, którzy ze świątyni jerozolimskiej uczynili dogodne miejsce dla swoich „brudnych” operacji bankowych. Chrystus wiedział dobrze, że żadne słowo nie trafi do bankierów, tylko powróz. Ale też w wkrótce potem został On skazany przez talmudyczny Sanhedryn i to na haniebną Śmierć Krzyżową. Karą za bogobójstwo było zniszczenie Jerozolimy, rozproszenie Żydów po całym świecie i utrata ich wpływów w krajach chrześcijańskich na wiele wieków. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)