WIELKA ,ALE NIE JEDYNA

Kiedy więzień uciekł ze wsi, Indianie ame­rykańscy stosowali ciekawą strategię pogoni Wysyłali oni grupę składającą się z krótkodystansowca, średniodystansowca i długodystan­sowca, której celem było schwytanie uciekinie­ra. Dobór biegaczy zwiększał prawdopodobień­stwo, ze pogoń skończy saę sukcesem. Przypo­minam sobie tę historię w chwili, gdy myślę o   ludzkim poznaniu. Chcąc zrozumieć świat, człowiek musi rozwijać różnorodne formy po­znania a przede wszystkim naukę, sztukę, filo­zofię. Dopiero ich wspólne wyniki pozwolą sformułować adekwatny i wszechstronny obraz świata i samego siebie. Nauka jest wielka, ale nie jedyna.Ważną formą poznania jest sztuka. Mimo pewnych podobieństw z nauką ma ona wiele cech specyficznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)