WIELE OTWARTYCH SPRAW

W dalszym ciągu wiele spraw jest otwartych. Nie znamy listy heurystyk, jakie uczeni stosu­ją. Mechanizm funkcjonowania pamięci trwa­łej i świeżej wymaga dalszych badań. Żadna z prób wyjaśnienia zjawiska olśnienia nie jest wystarczająca. Jednak mój niepokój wzbudza nie tyle fragmentaryczność wiedzy, ile fakt, że w wie­lu pracach jest ona ignorowana. Często filozo­fowie czy matematycy snują mętne spekulacje ,na temat aktu odkrycia zupełnie pomijając dotychczasowe osiągnięcia. Przypomina mi to pewnego blagiera, który zaczął tworzyć teorię cząstek elementarnych bez uprzedniego zazna­jomienia się ze stanem wiedzy na ten temat. Taka strategia postępowania nie może dać obiecujących wyników. Trudno ją darzyć zau­faniem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!