WIEDZA NAUKOWA

Osobiście uważam, że wiedza naukowa pełni trzy podstawowe funkcje w życiu człowieka współ­czesnego, a mianowicie funkcję poznawczą, funkcję instrumentalną oraz motywacyjną. Ludzie, którzy nie dostrzegają tych różnorod­nych funkcji nauki, często patrzą na nią zbyt jednostronnie.Zgodnie z poglądami, które są mi bliskie . główną funkcją wiedzy naukowej jest funkcja poznawcza. Odkrycia dokonane w dziedzinie fizyki czy biologii pozwalają czło­wiekowi zrozumieć rzeczywistość, w której żyje. Dzięki nim kształtuje się naukowy po­gląd na świat, pogląd, który znacznie różni się od poglądu popularnego. Poznanie przyrody społeczeństwa ułatwia człowiekowi uporząd­kowanie rzeczy i zjawisk; jednocześnie oczyszćża umysł ze złudzeń i mitów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)