WBREW PRZEKONANIU

Wbrew przekonaniu badacza, który wierzy w ostateczny sukces, wiele tego rodzaju poczynań musi skończyć się niepowodzeniem. Być może, pytania o na­turę kwarków czy pewne badania poświęcone funkcjonowaniu mózgu należą do tej klasy problemów. I roblemy aj i a2, które są alternatywami decyzyjnymi, różnią się poziomem ryzyka, by go określić przedstawiłem w poniższej tabeli główne zmienne każdej alternatywy, a więc P(x) prawdopodobieństwo sukcesu, w(x) — wielkość sukcesu, p(y) — prawdopodobieństwo niepowodzenia i w(y) — wielkość niepowodze­nia. Dla uproszczenia natężenie ich będę oce­niał w skali dwuwartościiowej „duży—mały”, np. duże prawdopodobieństwo sukcesu, małe’ niepowodzenie itd.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!