WBREW POWSZECHNEJ OPINII

Wbrew dość powszech­nej opinii, wynik olśnienia nie zawsze jest poprawny i użyteczny. Nagle odkrywane idee hipotezy mogą okazać się — po ich spraw­dzeniu — całkowicie fałszywe i bezużyte­czne. Iluminacja bywa również źródłem fru­stracji.Zjawisko olśnienia wydaje się dość zagadko­we i tajemnicze. Wielu uczonych próbowało je opisać i włączyć do systemu wiedzy. Szcze­gólną popularność zdobyła tak ‚zwana teoria inkubacji; stała się ona słynna nie dlatego, iż opierała się na danych empirycznych, ale dlatego, że przez wiele dziesięcioleci badacze nie widzieli innych możliwości wyjaśnienia iluminacji. Zgodnie z tą kontrowersyjną teorią nagłe pojawienie się pomysłu związane jest z nieświadomym procesem myślenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!