WARTOŚĆ SUKCESU

W problemie aj prawdopodobieństwo sukce­su jest duże, a prawdopodobieństwo niepowo­dzenia — małe, co wiąże się z tym, żę jest on zagadnieniem dobrze określonym, wynikają­cym z ogólnie przyjętej teorii. Wiadomo, iż ma poprawne rozwiązanie. Wartość sukcesu i nie­powodzenia jest zawsze mała. Problem ten je­dynie w sposób przyczynkarski wzbogaca wie­dzę w danej dziedzinie. Przeciwnie, ponieważ problem a2 jest nowy i trudny, prawdopodo­bieństwo sukcesu po wyborze a, jest małe, a szansa niepowodzenia — duża. Ża to sukces ma dużą wartość, często zmienia on sposób widzenia świata, otwiera nowe perspektywy ba­dawcze. Niestety, problem a2 może doprowa­dzić do niepowodzenia, które jest również duże. Po wieloletnich badaniach, wykorzysta­niu znacznych środków materialnych i kadro­wych może okazać się, że uczeni poszukiwali rozwiązania idąc w niewłaściwym kierunku, że znaleźli się w ślepej uliczce, z której bardzo trudno wyjść.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!