WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA

Jeżeli wartość jednostkowa jest wyższa, udział tych kosztów jest mniejszy i odwrotnie. Znaczenie przestrzenności (miejsca, jakie zajmuje towar w środku przewozowym) polega na tym, że przewoźnicy (arma­torzy) ustalają wysokość stawki frachtów w zależności od wagi i od zajmowanej przez towar przestrzeni. Ustalając zasadniczą stawkę od wagi towaru (tony) mogą ją przy tym zastosować do jego objętości, jeżeli liczba jednostek objętości przewożonego towaru jest większa od liczby jednostek wagi. Cena ostateczna, płacona przez odbiorcę towaru masowego, będzie więc w po­ważnym stopniu uwzględniała te elementy. Niemniej zasady ustalania ceny ostatecznej różnią się jeszcze w zależności od rodzaju towarów masowych. W związku z tym rozróżniamy ceny eksportowe towarów masowych: giełdowe, aukcyjne, tzw. kontraktowe.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!