WADY I ZALETY PRACY

Obok tych zalet praca ta ma wiele wad. Meto­dy badawcze są niezbyt rzetelne; jej autor nie zawsze poprawnie interpretuje wyniki badań. Szczególnie niepokoi mnie dobór testów sta­tystycznych. Mimo tych wad w sumie oceniam artykuł pozytywnie”. Naukowiec, który napi­sał tę opinię, stosował prawdopodobnie jeden z wariantów strategii kompensacyjnej. W pro­cesie myślenia krytycznego zintegrował on dane o zaletach i wadach pracy; dzięki temu, że suma cech kryterialnych była dostatecznie ; wysoka, postanowił ocenić ją pozytywnie, (In­teresujące jest, że gdyby ten sam naukowiec stosował strategię koniunkcyjną, to z całą pewnością zdyskwalifikowałby artykuł, ponie­waż wartość jednej z jego cech, tzn. „błędy w stosowaniu metod statystycznych” jest poniżej minimalnego progu).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)