W ZALEŻNOŚCI OD CELÓW

W za­leżności od celów (podcelu) jednostka pobiera informacje z pamięci trwałej lub ze środowiska i kolejno je przetwarzaj próbuje znaleźć okre­śloną kombinację. Gdy jakiś podcel zostaje osiągnięty, musi być wyeliminowany z pamię­ci świeżej i człowiek formułuje podcel następ­ny. W ten sposób rozwija się proces myślenia zarówno osoby badanej w laboratorium, jak i uczonego. Co się jednak dzieje, gdy uczony po wielu niepowodzeniach przerywa pracę nad proble­mem? Jak przebiega tak zwana „faza inkuba­cji”? W chwili odroczenia pracy drzewo podcelów znika z pamięci świeżej; naukowiec — po­chłonięty inną sprawą — zapomina często kierunku, w jakim usiłował rozwiązać pro­blem, nie pamięta szczegółowych zadań, jakie sobie stawiał.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!