W WYNIKU DOKONANIA OCENY

W wyniku dokonania oceny (zazwyczaj ‚własnej) każdy z nich przewiduje, jaką cenę skłonny jest zapła­cić za poszczególne partie (loty), które zamierza nabyć. Jest to jednak jego wyłączna i nie ujawniona wobec nikogo decyzja. Uwidoczni się ona dopiero w trakcie przeprowadzania aukcji. Na .wysokość ceny towarów aukcyjnych wpływa znacznie mniejsza liczba czynników, niż to ma miejsce w obrocie giełdo­wym. Niemniej i w tym przypadku tendencje koniunkturalne mają pewien wpływ na poziom cen. Popyt na produkty wytwarżane z surowców aukcyjnych, podobnie jak i na same towary \ aukcyjne, zależy również oczywiście od poziomu dochodu osta­tecznych nabywców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)