W TRAKCIE ROZSTRZYGANIA SPRAW

Atutem w trakcie rozstrzyga­nia takich sporów są nie tyle wyniki naukowe, siła charakteru, umiejętności prowadzenia gry dyplomatycznej czy poparcie udzielane przez osoby znaczące. Profesor S. Barr we wspomnianej książce Uczeni mężowie próbuje przekonać nas, że tego rodzaju konflikty inte­resów dominują w środowiskach naukowych. Moje osobiste doświadczenia nie potwierdzają tego poglądu.Konflikty motywacyjne — podobnie jak konflikty poznawcze — mają dwa oblicza. W pewnych okolicznościach stymulują one bada­nia naukowe i zmuszają uczonych do maksy­malnego wysiłku. W grze o pierwszeństwo wygrywa jeden zespół badaczy, ale jego zwy­cięstwo, czyli odkrycie prawdy, daje satysfak­cję wszystkim ludziom.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)