W PODOBNYCH WARUNKACH

W podobnych warunkach eksporter nie może żądać za swój towar ceny niższej niż cena wyjściowa żądana przez konkuren­tów na rynku kraju importującego. Cena £a powinna być nawet nieco wyższa, bowiem eksporter znajduje się z reguły dalej, niż wynosi odległość od miejscowego producenta do najdalej znaj­dującego się nabywcy w takim kraju. Przy żądaniu ceny niższej dostawcy krajowi mogliby uważać, że zagraniczny eksporter stosuje ceny dumpingowe lub że działa destrukcyjnie na miej­scową produkcję.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)