W OSTATNICH LATACH

W ostatnich latach, szczególnie pod wpły­wem prac badacza szwedzkiego Brehmera zaczęto patrzeć na to zagadnienie inaczej. Ba­dacz ten udowodnił, że obok konfliktów motywacyjnych istnieją również konty poznawcze. Znane są przykłady sporow naukowych, w czasie których ‘uczeni i wyrażają różne poglądy, ale jednocześnie dążą do tego samego celu, jakim jest wykrycie  prawdy. Rodzice i nauczyciele, którym’ zależy na wszechstronnym rozwoju osobowości mło- j dznezy, sprzeczają się na temat metod wycho­wania. W przykładach tych motywacja ludzi była identyczna; różnili się oni jedynie zaso- i bem informacji i sposobem patrzenia na świat Konflikty, których przyczyną są czynniki inte­lektualne, a nie motywacyjne, nazywamy koń­mi poznawczymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)