W OKREŚLONYM ŚRODOWISKU

Uczony działa w określonym środowisku  naukowym, w którym obowiązują pewne re­guły gry; podlega on naciskowi społecznemu.W wielu instytucjach i placówkach naukowych t funkcjonuje żelazna zasada, że krytyczna oce­na artykułów, komunikatów czy projektów badawczych, które zostały opracowane w da­nym środowisku, jest nieprzyzwoitością. Za­nika rzeczywista krytyka wewnątrzśrodowi- skowa; nawet prace amatorskie, wtórne czy banalne ocenia się jako ważne osiągnięcie naukowe. Opiniowanie prac staje się fikcją. Każdą próbę przełamania tej zasady uważa się za „kalanie własnego gniazda”. W takich wa­runkach przedstawia się często nietrafne sądy! krytyczne. Brak społecznej kontroli „jakości” artykułów czy projektów badawczych wpływa na zmniejszenie osiągnięć naukowych danego środowiska.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)