W ODNIESIENIU DO TOWARÓW

W odniesieniu do tych towarów giełdowych, których produkcja nie zależy od pory roku, stosunkowo mniej­sze znaczenie ma czynnik drugi (składowanie), gdyż przy stałym  zapotrzebowaniu na te towary można uniknąć niemal całkowi­cie ich składowania (poza tzw. zapasami normatywnymi); spo­śród surowców giełdowych dotyczy to głównie metali koloro­wych. Jeżeli koszty wytwarzania przyjmiemy jako stałe w od­niesieniu do tych surowców giełdowych, to z trzech wymienio­nych czynników elementem najbardziej zmiennym są koszty związane z przewozem. Wpływają one na wysokość ceny w ogóle i w pewnym stopniu na jej wahaniawego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!