W NAUCE

Chociaż w nauce — szcze­gólnie-w nauce godnej tego miana — dominuje motywacja poznawcza, to jednak byłoby nie­rozsądne pomijanie innych rodzajów motywów; często poważne znaczenie mają czynniki rywa- lizacyjne. J. D. Watson w swojej pięknej książce opisuje „grę o pierwszeństwo”, która rozgrywana była między Watsonem i Crickiem a wybitnym biochemikiem amerykańskim L. PauHngiem. Pomysły i idee Paulinga stymulo­wały pracę twórców modelu struktury DNA. Nie wiem, czy była to rywalizacja uczciwa, niemniej wpłynęła ona na przyspieszenie wiel­kiego odkrycia w biochemii.Mocne heurystyki przetwarzania wiedzy, doskonała aparatura pomiarowa czy wreszcie wysoka motywacja to czynniki, które pozwa­lają luminarzom wznieść się ma intelektualne wyżyny. A szczęście?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!