W DUŻYM STOPNIU

Przy dużym stopniu zorganizowania zakupów takiego towaru na rynkach pierwotnych przez kupców z rynku centralnego różnice te mogą być znacznie większe. Oczywiście, kiedy przez dłuższy czas róż­nice te są zbyt duże, mogą się tworzyć rynki niejako pośrednie lub może mieć miejsce dokonywanie zakupów danego towaru przez nie zorganizowanych importerów na rynkach pierwot­nych. Musi to doprowadzić do urealnienia cen na giełdach ryn­ków centralnych.   W krótkim okresie na kształtowanie się zmian cenowych mogą mieć wpływ zakupy lub sprzedaże państwowe. W pew- . nych przypadkach, (kraje socjalistyczne) jest to równoznaczne z zakupami lub sprzedażą dokonywanymi przez eksportera lub . importera.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)