W DANEJ DZIEDZINIE

Jeżeli istnieje tam produk­cja krajowa takiego towaru, eksporter musi wziąć pod uwagę, że proponowana przez niego cena nie może być dużo niższa od cen konkurentów krajowych. Jeżeli bowiem w związku z ^odległością środkiem transportu koszty przewozu jego towaru muszą być wyższe od kosztów przewozu produktu krajowego do każdego miejsca w danym kraju, to może on zostać posądzony o stosowa­nie dumpingu lub tzw. market disruption. Gdy w danej dzie­dzinie nie ma konkurencji krajowej (w odniesieniu do tego rodzaju towarów dosyć często tak bywa), należy liczyć się z kon­kurencją ze strony innych eksporterów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)