UTRATA SIŁY EKSPANSJI

Ale z biegiem czasu komunizm stracił siłę ekspansji i zaczął już hamować proces globalizacji. Uznano, że pro­ces globalizacji może być skuteczniej prowadzony do końca pod etykietką „demokracji”. W komunizmie odebrano masom prawo własności, ale nie demontowano państwa. Należące do państwa środki produkcji dawały ludziom pracę, zabez­pieczając minimum egzystencji materialnej. W Polsce nawet większość gospo­darstw rolnych obroniła się przed ukołchozowieniem ich. Taki obraz życia oby­wateli w komunizmie potrzebny był dyrygentom globalizmu, jako etykietka w podbojach komunistycznych. Dlatego sytuacja gospodarcza Polski – w czasie zaplanowanego demontażu komunizmu rosyjskiego – była korzystna.Inteligencja i pracowitość Polaków postawiły nasz prze­mysł w czołówce światowej, szczególnie przemysł okrętowy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)