USTALENIE CEN

Jak wynika z ustalonego podziału, nie każdy towar masowy może być przedmiotem obrotu na giełdzie. Żeby mógł zostać tam sprzedany, musi odpowiadać oprócz masowości jeszcze in­nym warunkom. Jednym z podstawowych warunków jest moż­liwość standaryzacji towaru, a więc zastosowanie określonych norm i zasad pozwalających na jednoznaczne ustalenie jego gatunku i stopnia jakości, co daje towarowi cechy zamienności. Faktycznie standaryzacja towaru oznacza dla nabywcy, że bez względu na to, jaką partię jego towaru kupi, jakość będzie iden­tyczna, jeżeli mieści się w granicach ustalonego standardu. Inna istotna cecha towaru giełdowego — to jego trwałość.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!