UNIWERSALNE PRAWA

Uczony próbuje odkryć uniwersalne prawa rządzące przyrodą i ludzkim zachowaniem; stara się opisać je za pomo­cą abstrakcyjnego i sformalizowanego systemu pojęć. Tymczasem pisarza czy reżysera bar­dziej interesują losy poszczególnych jednostek, ich indywidualne przeżycia, lęki i nadzieje. Medycyna poszukuje biologicznych przyczyn bólu i jego zwalczania, podczas gdy malarz za pomocą swojej twórczej wyobraźni przedsta­wia straszliwe cierpienia jednostki, jej rezyg­nację lub walkę z losem. Psychologia opisuje ogólne mechanizmy działań punitywnych, a- gresji, okrucieństwa i przemocy. Pisarz zaś tworzy artystyczną wizję człowieka, który przeciwstawia się przemocy i karze. Socjologia przedstawia strukturę stosunków międzyludz­kich, ich rodzaje i uwarunkowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)