TWIERDZENIA O ODKRYCIACH

Słyszałem opinię, że twierdzenia o odkry­ciach naukowych są albo niejasne, albo fał­szywe. Jest to diagnoza zbyt surowa. Rozsąd­niej byłoby powiedzieć, że — odrzucając mistyfikacje — naukoznawcy i psycholodzy sformułowali szereg hipotez, rzucających pewne światło na akt odkrycia. Wiemy obecnie, że proces rozwiązywania problemów jest proce­sem regulowanym przez heurystyki; najczę­ściej ma on strukturę wielofazową: ostateczny pomysł rozwija się stopniowo. Wprawdzie w procesie tym może występować zjawisko olśnienia, to jednak błędne byłoby stwierdzenie, że odkrycie to tylko „szok odkrycia”. Każde osiągnięcie naukowe poprzedza długa intensywna praca teoretyczna i empiryczna. Przyroda nie jest bowiem zbyt rozmowna umie zachować swoje tajemnice.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!