TRZY CELE

Chciałbym omówić jej cele, tak jak je obecnie widzę. Chciałbym zastano­wić się nad miejscem poznania naukowego w całokształcie ludzkich doświadczeń. Chciałbym wreszcie sformułować kilka hipotez dotyczą­cych nauki jutra. Takie refleksje nawet wtedy, gdy nie zyskują powszechnej aprobaty, rozszerzają świadomość badacza i często są impulsem do dalszego wysiłku. Dlaczego ludzie zajmują się działalnością naukową? Dlaczego gromadzą wiedzę o świecie o samym sobie? Są to najprostsze pytania, na które odpowiedź ziależy od epoki historycznej, warunków społecznych i indywidualnych pre­ferencja. Luminarze „małej nauki” patrzyli na nią inaczej niż twórcy „nauki wielkiej”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)