TRUDNE PRZYWRÓCENIE

W tym czasie sama .maszyna może zostać w po­ważnym stopniu zmieniona, unowocześniona. Ponowny zakup, nawet u tego samego dostawcy dotyczyć więc już może .nieco innego towaru. Jego cena’nie będzie więc. w pełni porówny­walna. Trudne jest również jej przyrównanie do podobnego to­waru wytwarzanego przez konkurencję, a to ze względu na sto­sowanie przez poszczególnych: wytwólrców różnych rozwiązań konstrukcyjnych, co wynika ze stosowania innych patentów. W rezultacie, nie ma światowych cen maszyn, w przeciwie stwie do omawianych wyżej cen towarów masowych. Cena ma­szyn sprzedawanych przez poszczególnych eksporterów zawodo­wych lub bezpośrednich jest więc różna nie tylko w odniesieniu  do różnych rodzajów maszyn, ale nawet do spełniających niemal identyczne funkcje maszyn wytwarzanych w różnych krajach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)