TRANSAKCJE GIEŁDOWE

Ceny towarów giełdowych nazywa się kursami giełdowymi i ogłasza się je w specjalnych biuletynach giełdowych (cedu­łach) w postaci tzw. notowań. Giełdy ogłaszają często kursy otwarcia (cena pierwszej transakcji), kursy zamknięcia (cena . ostatniej transakcji) oraz kursy średnie dnia. Ponadto spoty­kamy się z kursami sprzedającego (cena żądana przez sprze­dawcę) i kursami kupującego (cena oferowana przez nabywcę). Transakcje giełdowe, których celem jest faktyczna dostawa towaru, noszą nazwę transakcji rzeczywistych. Mogą one prze- widywać natychmiastowy termin dostawy i wtedy nazywają się natychmiastowe (po angielsku spot) lub dostawę w okresie przyszłym (przewidzianym) i wtedy są transakcjami na do­stawę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!